ภาพข่าว

  ฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวน้ำฝน ผ่านภพ​ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้

             ทั้งนี้​ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของกรมพินิจฯ​ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ​​ ร่วมให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสาธิตการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรส่วนกลางของกรมพินิจฯ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร54
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)