ภาพข่าว

  พิธีเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตัน (DJOP Badminton for Change 2019)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตัน สำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2562” (DJOP Badminton for Change 2019) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย โครงการดังกล่าว มีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

  โครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมฝึกสอนสาธิตการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง (Badminton Clinic) โดยได้รับเกียรติจาก เรือตรี บุญศักดิ์ พลสนะ อดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทย มือวางอันดับ 1 ของประเทศ และอดีตมือวางอันดับ 4 แบดมินตันชายเดี่ยวของการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศกรีซ คณะผู้ฝึกสอน จากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ฝึกสอนจากสโมสร Putti Club มาร่วมฝึกสอน  และสาธิตการเล่นกีฬาแบดมินตันให้กับเยาวชนด้วย โดยการแข่งขันในปีนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 207 คน แบ่งเป็นเยาวชนชาย จำนวน 163 คน แบ่งเป็นเยาวชนหญิง 44 คน

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทชายเดี่ยว (ระดับศูนย์ฝึกและอบรมฯ) 

2. ประเภทชายคู่ (ระดับศูนย์ฝึกและอบรมฯ) 

3. ประเภทชายเดี่ยว (ระดับสถานพินิจฯ)

4. ประเภทชายคู่ (ระดับสถานพินิจฯ) 

5. ประเภทหญิงเดี่ยว (ศูนย์ฝึกและอบรมฯ และ สถานพินิจฯ)

36
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)