ภาพข่าว

  โครงการจัดงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (Knowledge and Experience to happiness 2019)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่  กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุขประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (Knowledge and Experience to happiness ๒๐๑๙) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันและบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ทำประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

      ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพินิจฯ ทั้ง ๓ ท่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น  ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๒ มีข้าราชการในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  ๔๙ คน


67
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)