ภาพข่าว

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “DJOP Badminton for Change 2019"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


    

     วันที่  กันยายน ๒๕๖๒  นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ DJOP Badminton for Change 2019" โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานกรรมการสโมสรกีฬาบีบีจี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้ชมการแข่งขันแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ (ระดับศูนย์ฝึกและอบรมฯ) ระหว่างศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  ราชบุรี พบกับศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณาด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงโดยเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา จำนวน  ชุด ได้แก่ การแสดง นาฏมวยไทยและการแสดง เทวราชลีลา มหาจตุคามรามเทพให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้รับชม

      ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา โดยนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นปีที่ ๓ แล้ว มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๐๗ คน โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายมากมาย อาทิ สโมสรกีฬาบีบีจี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ, สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สโมสร Putti Club, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ญี่ปุ่น), มูลนิธิชลลดา, มูลนิธิ Right to play, บริษัท YONEX ประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด และบริษัท Li-Ning

84
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)