ภาพกิจกรรม

  การจู่โจมตรวจค้นห้องควบคุมประจำเดือนกันยายน 2562

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน นำโดยนายชวาล กาบคำ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้จู่โจมตรวจค้นห้องควบคุมประจำ เดือนกันยายน 2562 เพื่อสำรวจความบกพร่อง เสียหาย ชำรุด และค้นหาสิ่งผิดระเบียบ สิ่งของต้องห้าม เป็นการป้องกันเหตุร้ายและเยาวชนหลบหนี ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดระเบียบและสิ่งของต้องห้ามใด

No such directory
Line Break (Shift + Enter)