ภาพกิจกรรม

  ออกตรวจสถานประกอบการ ตามคำสั่ง คสช.22/2558

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายดวงเด่น คลองดี ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ (ผู้แทน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ ตามคำสั่ง คสช.22/2558 ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยจากการลงพื้นที่ไม่พบสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ ที่ฝ่าฝืนคำสั่งหรือกระทำผิดกฎหมาย

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)