ภาพกิจกรรม

  Save the World day ถือถุงผ้า พกพาแก้วน้ำ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี และคณเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี เชิญชวน รณรงค์ Save the World day และหันมาใช้ ถือถุงผ้า พกพาแก้วน้ำ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์บุคลากรของหน่วยงาน ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหารและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงานและพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ณ สถสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)