ภาพกิจกรรม

  คริสตจักรนิเวศน์แห่งพระศิริ เข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน สถานแรกรับฯ บ้านปรานี

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากคริสตจักรนิเวศน์แห่งพระศิริ จำนวน 15 คน เข้ามาเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของ และจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ดังนี้ กิจกรรมนันทนาการ เล่าประสบการณ์ชีวิต สอนทำถุงผ้าดิบลดโลกร้อน (workshop) ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ดอกไม้ และสอนทักษะชีวิต ทักษะการอยู่ในสังคม

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)