ภาพกิจกรรม

  การเข้าเยี่ยมชมและฟังคำบรรยาย ของโรงเรียนบ้านบ่อหิน

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. โรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการการนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภาคนอกชุมชน โดยทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 102 คน และคณะครู จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย จากวิทยากรขอสถานพินิจฯ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)