ภาพกิจกรรม

  ท่านอุไรวรรณ ยิ้มเล็ก กรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำสถานแรกรับฯ บ้านปรานี เข้าเยี่ยมเด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าที่

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 2 กันยายน 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำโดยนางจินตนา วงศ์แก้ว หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ให้การต้อนรับท่านอุไรวรรณ ยิ้มเล็ก กรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำสถานแรกรับฯ บ้านปรานี และคณะ จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมเด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะแนวทางการดำเนินชีวิต และให้มีเป้าหมายชีวิต และมอบสิ่งของบริจาคให้แก่เด็กและเยาวชนแม่ลูกอ่อน

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)