ภาพกิจกรรม

  เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีสมาคมสตรีไทยคาทอลิก “50 ปี ภารกิจแห่งรัก”

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำโดยนายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีสมาคมสตรีไทยคาทอลิก “50 ปี ภารกิจแห่งรัก” โดยสถานแรกรับฯ บ้านปรานี นำเด็กและเยาวชนเข้าทำการแสดงการเต้นบาสโลบ ณ โบสถ์แม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยในงานมีนิทรรศการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ Workshop รักษ์สิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า โดยมีการทำกระเป๋าย่ามจากเสื้อผ้าเก่าและการสร้างสรรค์ภาชนะจากใบตอง

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)