ภาพกิจกรรม

  //**//เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดกงไกรลาศ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย//**//มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)