ภาพกิจกรรม

  จัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 (เวลา 13.00-16.30 นาฬิกา) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการ สหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสหวิชาชีพบุคคลภายนอก และคณะกรรมการสหวิชาชีพ ที่มิใช่บุคคลภายนอก จำนวน 4 คน โดยมียอดเด็กและเยาวชนที่เข้าประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน 12 คน

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)