ภาพกิจกรรม

  จู่โจมตรวจค้น

  โดย  สพฯ ฉะเชิงเทรา

   

    สถานพินิจฯ จังหวัดฉะเชิงเทราทำการจู่โจมตรวจค้นห้องควบคุมตัวเยาวชนชายและหญิง

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)