ภาพกิจกรรม

  ความคืบหน้าการก่อสร้างสถานแรกรับฯ สถานพินิจฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โดย  สพฯ ฉะเชิงเทรา

   

    นางสาวจรูญ แก้วงาม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างสถานแรกรับสถานพินิจฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)