ภาพข่าว

  กิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลแบบยั่งยืนต่อไป 

หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงยุติธรรม บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรสังกัดกรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ณ เรือนจำกลางชลบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง  ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)