ภาพกิจกรรม

  //**//เข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยเชิญลูกหนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัยและอุตรดิตถ์เข้าร่วมงาน //ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)