ภาพข่าว

  ชีวิตสดใส วัยแห่งความสุข

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา ชีวิตสดใส วัยแห่งความสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ แนวทางการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ อีกทั้งยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานมาตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ แก่แต่เก๋า วัยเยาว์รักและใส่ใจนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากนายพงศ์สุระ ไกรนรา อดีตรองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยนายสมชาติ ชุมสวี อดีตรองอธิบดีกรมพินิจฯ และนายสุรกิจ อังกุรรัต อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการใช้ชีวิตหลังเกษียณจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ ถนนโรจนา ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


42
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)