ภาพข่าว

  "โครงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานสำหรับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

       วันที่ 17 กันยายน 2562 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานสำหรับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสงเคราะห์นำยุทธศาสตร์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของกรมพินิจฯ ไปใช้ในการวางแผนดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการสงเคราะห์ในการปฏิบัติหน้าที่ โอกาสนี้อธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯที่เข้าร่วมโครงการสัมมนา การมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2563” และได้มอบโล่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 แก่กรรมการสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น  22 ราย โดยแบ่งเป็นระดับกรม จำนวน 5 ราย และระดับดีมาก จำนวน 17 ราย 

       ต่อมาในช่วงบ่ายยังได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ผู้ใหญ่ใจดีกับการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนก้าวพลาด" และนางสาววัชริน แม่นยำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่เด็กและเยาวชน" ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ถนนโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


70
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)