ภาพกิจกรรม

  //**//เข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ : สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม//*///

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ : สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชรและนครสวรรค์// ได้รับเกียรติจากนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี//

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)