ภาพกิจกรรม

  //**//นำคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เข้าต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมพินิจฯ//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย นำคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ รุ่นที่ ๕ เข้าต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ ในโครงการคุ้มครองสิทธิ : สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย //โดยอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนย์ให้คำปรึกษาและพบปะคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ด้วยความเป็นกันเอง//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)