ภาพข่าว

  การประชุมการจัดทำร่างนโยบายและแผนงานการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการจัดทำร่างนโยบายและแผนงานการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างนโยบายและแผนงานการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด มาตรฐานการดำเนินงานของเจ้าพนักงานพินิจ และกรอบการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานพินิจ ในการนี้นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)