ภาพกิจกรรม

  การฝึกวิชาชีพระยะสั้น การถักโครเชต์

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    เดือนกันยายน 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี ฝึกวิชาชีพระยะสั้น การถักโครเชต์ด้วยไหมพรม ให้กับเด็กและเยาวชนหญิงภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นผลิตภัณฑท์ต่าง ๆ ได้แก่ ดอกไม้ พวงกุญแจ พวงมาลัย ที่ใส่แก้วน้ำ เป็นต้น เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังได้รับการปล่อยตัว....

21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)