ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น “ปูนปั้นไม้เทียม”

  โดย  สพฯ นราธิวาส

   

    เมื่อวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น “ปูนปั้นไม้เทียม” ให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวน 11 ราย โดยมี นายยะห์ยา มามุ วิทยากรจากแรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ฝึกสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพช่างปูนระยะสั้นให้แก่เยาวชน ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังได้รับการปล่อยตัว

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)