ภาพกิจกรรม

  ประชุมมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

  โดย  สพฯ นครราชสีมา

   

    สถานพินิจฯจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา 86

No such directory
Line Break (Shift + Enter)