ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.  นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล  มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารใหม่  กรมบัญชีกลาง  ถนนพระราม 6  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)