ภาพกิจกรรม

  ออกตรวจสถานประกอบการ ตามคำสั่ง คสช.22/2558

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายกวียุทธ พรหมชาวนา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้แทน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สนธิกำลังร่วมกับปกครองจังหวัดอุทัยธานี ทหารกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดอุทัยธานี และตำรวจสถานีภูธรจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ ตามคำสั่ง คสช.22/2558 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยจากการลงพื้นที่ไม่พบสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)