ภาพกิจกรรม

  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน3

  โดย  สพฯ นครปฐม

   

    วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล)ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายประเสริฐ สงขาว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน3 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต1 เป็นประธานในพิธี

12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)