ภาพกิจกรรม

  ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    **วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2562** นายพงษ์พนา ทองมี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 เพื่อพุดคุย และหารือ สรุปงานภาพร่วมของหน่วยงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงการเตรียมพร้อมตอนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)