ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ สรุปผลการดำเนินการ การแข่งขันชกมวยการกุศล กรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/ มวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟต์" ภายใต้แนวคิด “หนึ่งแรงใจจากท่าน สู่ล้านกำลังใจเจ้าหน้าที่” เพื่อสรุปผลการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ในการนี้นายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลฯ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคและรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากผู้สนับสนุนจำนวน 1,399,812 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) ให้แก่ กองทุนสวัสดิการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ และประธานกรรมการสวัสดิการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ อธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแด่ นายสิระ เจนจาคะ ประธานการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลฯ ด้วย
สำหรับการประชุมดังกล่าว นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

31
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)