ภาพกิจกรรม

  เข้าร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้วยกีฬา ครั้งที่ 2

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดและนำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้วยกีฬา ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี, สระบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, พระนครศรีอยุธยา และ นครสวรรค์ ซึ่งการแข่งขันประกอบไปด้วยกีฬาฟุตบอล 7 คน กีฬาวอลเล่ย์บอล และกีฬา เ ป ตอง และได้รับเกียรติจาก ทีมฟุตบอลราชพฤกษ์ และทีมฟุตบอลตำรวจสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม เข้าร่วมแข่งขัน ผลการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกีฬา เ ป ตอง

No such directory
Line Break (Shift + Enter)