ภาพกิจกรรม

  ออกตรวจสถานประกอบการ ตามคำสั่ง คสช.22/2558

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายกวียุทธ พรหมชาวนา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ผู้แทน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สนธิกำลังร่วมกับปกครองอำเภอหนองขาหย่าง ทหารกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอหนองขาหย่าง และตำรวจสถานีภูธรหนองขาหย่าง ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ ตามคำสั่ง คสช.22/2558 ในเขตพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยจากการลงพื้นที่ไม่พบสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ ที่ฝ่าฝืนคำสั่งหรือกระทำผิดกฎหมาย

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)