ภาพกิจกรรม

  สโมสรกีฬา Bounce Be Good (เด้ง ได้ ดี)ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการ“ให้โอกาส สร้างคน : BBG Young Table tennis”

  โดย  สพฯ บุรีรัมย์

   

    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทีมเจ้าหน้าที่จากสโมสรกีฬา Bounce Be Good (เด้ง ได้ ดี) เข้ามาตรวจสอบการปรับปรุงห้องกีฬาเทเบิลเทนนิส และประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการ“ให้โอกาส สร้างคน : BBG Young Table tennis” เพื่อให้เด็กและเยาวชนเพิ่มทักษะทางด้านกีฬาและนำไปฝึกฝนต่อยอดให้กับตนเองหลังจากการปล่อยตัวจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)