ภาพข่าว

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่๕ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

      โดยมีนายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง


28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)