ภาพข่าว

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม” ประจำปีพุทธศักราช 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีสมโภชพระกฐิน งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562  จากนั้น เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม กระทรวงยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว

            จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จำนวนแห่งละ 15,000 บาท พร้อมกันนี้ กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,437,073.81 บาท ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี(2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี(3) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ พระอุโบสถและลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


54
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)