ภาพข่าว

  การประชุมหารือ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านกลไกยุติธรรมชุมชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมการประชุมหารือ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านกลไกยุติธรรมชุมชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะผู้วิจัยเข้าร่วมประชุมหารือ ในการนี้นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (1) พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)