ภาพข่าว

  หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน” รุ่นที่ 1

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


     วันที่  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบจองเยี่ยมเด็กและเยาวชนรุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน และสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้นายธีรเดช ปรียานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน และให้การต้อนรับ

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปิยวรรณ ม่วงพ่วง ผู้พัฒนาระบบ และคณะ จากบริษัท ซีดีจี ซิสเตมส์ จำกัด เป็นวิทยากรตลอดการอบรม โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แบ่งออกเป็นทั้งหมด ๒ รุ่น รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๖ คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๗ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)