ภาพกิจกรรม

  ประชุมครั้งที่ 10/2562ประจำเดือนตุลาคม 2562

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม โดยนางสาววันดี นิติโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมครั้งที่ 10/2562ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อรับทราบนโยบาย ฯ ตลอดจนหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆ

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)