ภาพกิจกรรม

  นายสงคราม วัฒนะรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นางอีดิธ นามประกาย ประธานผู้พิพากษาสมทบ และคณะ เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนม โดยนางสาววันดี นิติโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายสงคราม วัฒนะรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นางอีดิธ นามประกาย ประธานผู้พิพากษาสมทบ และคณะ เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ศาล มีคำสั่งให้มาควบคุมตัวภายในสถานพินิจฯ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน และสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครพนม

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)