ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจและคุ้มครองเด้กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    **วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562** นายพงษ์พนา ทองมี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11 เพื่อพุดคุย และหารือ สรุปงานภาพร่วมของหน่วยงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ในรอบเดือนที่ ผ่านมา รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการของแต่ละฝ่ายที่ได้ทำการเสนอโครงการมา***

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)