ภาพกิจกรรม

  สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ พิษณุโลก

   

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก นำโดย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก และนางประนอม ทิวะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

No such directory
Line Break (Shift + Enter)