ภาพกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรมมหกรรมวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค จังหวัดชัยภูมิ

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวาระคนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรคจังหวัดชัยภูมิ ท่าออกกำลังกายคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)