ภาพกิจกรรม

  ผู้ใหญ่ใจดี นำผลมะกรูดมามอบให้เพื่อสนับสนุนจัดทำโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำชีวภาพปรุงแต่ง)

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ใหญ่ใจดี นางชุติมา ทัศสุรินทร์ นายเกียรติณัฐ ดีเอม นางบุญส่ง ดีเอม และนางปราณีต ทรัพย์ประเสริฐ กรรมการสงเคราะห์ฯ และที่ปรึกษา นำผลมะกรูดมามอบให้เพื่อสนับสนุนจัดทำโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (น้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำชีวภาพปรุงแต่ง) โดยมีนายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี นายเจริญ ภูขาว หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบผลมะกรูด ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)