ภาพข่าว

  การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) ครั้งที่ ๗

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) ครั้งที่ ๗ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) และนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)