ภาพข่าว

  ผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ น. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กรณีให้ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของสถานบริการจำนวน  แห่ง ในพื้นที่ย่านเกษตรนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดสระบุรี ที่ถูกคำสั่งปิดตามคำสั่งของ คสช.๒๒/๒๕๕๘ เนื่องจากพบว่าสถานบริการดังกล่าวมีการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งการตรวจพบยาเสพติดและมีเด็กเข้าใช้บริการ แต่ในปัจจุบันพบว่า สถานบริการทั้ง  แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยใช้สถานที่เดิม แต่เปลี่ยนชื่อร้าน ซึ่งแสดงถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

     ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนต่อกรณีที่เกิดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)