ภาพกิจกรรม

  ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2562

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 นาใิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและตัวชี้วัดของกรมต่อไป

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)