ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯพิจิตร เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองท้องถิ่น

  โดย  สพฯ พิจิตร

   

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวโสภิดา สังขดิถี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดพิจิตร เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองท้องถิ่น ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)