ภาพกิจกรรม

  ร่วมต้อนรับและร่วมฟังบรรยายจากครูพี่ณัฐ นายภาณพ ศิริณสาร

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและร่วมฟังบรรยายจากครูพี่ณัฐ นายภาณพ ศิริณสาร CINDERELLAMAN บรรยายเรื่อง พลิกชีวิต พาน้องกลับบ้าน ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้มีแนวคิดเชิงบวกและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับคณะเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑๑

No such directory
Line Break (Shift + Enter)