ภาพข่าว

  โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ระยะที่ ๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ (Organizational Profile) และการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ระยะที่ ๑" จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกรมพินิจฯ ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)