ภาพข่าว

  การประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ “การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 3”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการ “การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 3” วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานต่อไป

ในการนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)